STK

STK

Druhy prohlídek
Lhůty technických prohlídek
Atesty CEMT
Povinná výbava

 

 

Mýty a omyly o STK
  1. Zkratka STK znamená Stanice technické kontroly (Státní technická kontrola již neexistuje).
  2. Všechny druhy technických prohlídek lze provést na jakékoli STK po celé ČR (mnoho motoristů si myslí, že musí na STK v místě bydliště).
  3. STK není oprávněna cokoliv zapisovat do technického průkazu, pouze zde vyznačí datum technické prohlídky, datum platnosti, číslo zkušebního protokolu a podpis s kulatým razítkem kontrolního technika (vše, co je třeba v technickém průkazu změnit provádí úřad obce s rozšířenou působností).
  4. Technická prohlídka platí do data uvedeného v technickém průkazu.
  5. ORV - osvědčení o registraci vozidla, dříve OTP - osvědčení o technickém průkazu neboli lidově řečeno: "malý technický průkaz" musí být přiložen k technické prohlídce vozidla (pokud byl vydán), vždyť už z autoškoly víme, že "malý techničák" se vozí stále s sebou.
  6. Technici na STK během technické prohlídky nesmí opravovat vozidla, jediné, v čem lze zákazníkovi vyhovět je po předchozí domluvě pomoci seřídit světlomety (Stanice technické kontroly není autoservis).