Druhy prohlídek

STK - druhy technických prohlídek

a předkládané doklady dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.

 Pravidelná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 Opakovaná technická prohlídka

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, nebo potvrzení o jeho zadržení,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena.

 

 Evidenční kontrola

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

 

 Technická prohlídka na žádost

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu prohlídky (plný, částečný, částečný  rozsahu evidenční kontroly)